• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

Kas yra liuteronai?
Apie liuteronų bažnyčią (bendrai)

Mūsų misija:
 – Laikytis Kristaus mokymo ir skelbti Evangeliją;
 – Mylėti Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis;
 – Mylėti savo artimą kaip save patį;
 – Per krikštą daryti žmones Kristaus mokiniais;
 – Stiprinti pakrikštytuosius Evangelijos mokymu ir Altoriaus Sakramentu.

Mūsų tikslas:
Išganymas per Jėzų Kristų.

Mūsų pamatinės vertybės:
Pagarba šventiems dalykams (ypatingai – Kristaus įsteigtiems Sakramentams).

Pagrindiniai mūsų bažnyčios tikėjimo raštai ir Statutas:
Santarvės knyga (1580) ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Statutas (2008 m. Sinodo redakcija)