• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

PARAPIJOS NAMAI
Lietuvininkų g. 19 LT
99134 Šilutė
Tel.: +370 441 52718
E-paštas: silutes.liuteronu.parapija@gmail.com

PARAPIJOS KLEBONAS:
Kun. Remigijus Šemeklis
Mob.:+ 370 653 26203
E-paštas: semeklis@gmail.com

PARAPIJOS TARYBOS PIRMININKĖ:
Rūta Vaškaitienė
Tel.: 441-75018
Mob.: +370 676 15246
El. paštas
: ruta.vaskaitiene@yahoo.com

LABDARINGOS ORGANIZACIJOS
“ŠILUTĖS SANDORA” PIRMININKĖ:

Astrita Liepienė
Tel.: 441 75095
Mob.: +370 687 88643
El. paštas: silutessandora@hotmail.com

PARAPIJOS DARBUOTOJAI:
Jūratė Pancerova (teologijos bakalaurė, mokytoja)
Tel. : +370 657 76645
Ingrida Peteraitienė (mokytoja)
Tel.: +370 620 72275
Irena Šemeklienė (vargonininkė, ansamblio vadovė, ekskursijos bažnyčioje vokiškai kalbantiems turistams)
Tel.: +370 656 36437

Valteris Matulis (Parapijos choro vadovas, vargonininkas)
Tel.: +370 657-80181

PARAPIJOS TARYBOS NARIAI: 
Rūta Vaškaitienė
Elena  Kudžienė
Vanda Dumašienė
Ingrida  Peteraitienė
Jūratė Pancerova
Jonas Kudžius
Stasys Liepis
Povilas Tunaitis
Roza Šikšnienė

PARAPIJOS REVIZIJOS KOMISIJA:
Rūta Gricienė
Sirpoleta Pielikienė
Vanda Losienė