• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

20
Lie

Vokiškos šventinės pamaldos Šilutės bažnyčioje

2018 m. Rugsėjo 8 d. (šešt.) 11.00 val.

Kad ir kokioje šalyje bebūtų, liuteronų bažnyčia sekmadienius švenčia ir giesmes gieda gimtąja tos šalies žmonių kalba. Kadangi šiuo metu visi mūsų bažnyčios nariai dabar kalba lietuviškai, todėl ir pamaldos vyksta – tik lietuviškai. Tačiau, prisiminkime, kad dar nesenoje praeityje, tarpukariu, ji buvo sudaryta net iš trijų gausių tautinių grupių: lietuvių, latvių ir vokiečių. Pamaldos buvo laikomos visomis šiomis kalbomis, o kas dešimtas Lietuvos gyvetojas – buvo evangelikas liuteronas, kalbantis vokiškai, latviškai, lietuviškai, lenkiškai… 
Dabar situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Daugelyje Lietuvos vietovių liuteronų visai nebeliko. Galime pasidžiaugti tik tuo, kad nors bažnyčios narių skaičius sumažėjo dešimtis kartų, bet ji vis dar gyvuoja. Ji neišnyko. Ji gyvuoja ir stengiasi vėl stotis ant kojų; tiek pati, tiek su mūsų bažnyčios partnerių pagalba. 
Vokiškai kalbančių išeivių iš Klaipėdos krašto prašymu, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyks šventinės pamaldos  vokiečių kalba su Šventa Vakariene. Šios pamaldos vyks šeštadienį, nes, antraip, daugelis mūsų bažnyčios kunigų negalėtų jose dalyvauti. Antra priežastis yra ta, kad kiekvieną sekmadienį Šilutėje vyksta pamaldos lietuviškai; jose renkasi daug žmonių, kurie nesupranta vokiečių kalbos.   
Visada džiaugiamės sugrįžtančiais į gimtinę išeiviais, kuriems vis dar brangus šis kraštas bei rūpi šio krašto bažnyčia ir tikintieji, nes ir jie čia buvo pakrikštyti, konfirmuot ar tuokėsi. 
Maloniai kviečiami ir laukiami šiose pamaldose visi Lietuvos evangelikų liuteronų kunigai bei tikintieji, nes susirinkę išeiviai, gal būt, norės išgirsti ar sužinoti ir apie aktualijas jūsų parapijose.
Mielai lauktume visų laikinai Lietuvoje apsigyvenusių, sukūrusių čia šeimas ar atvykusių dirbti vokiečių, nes tai – puiki galimybė užmegsti gilesnę bendrystę, sužinoti krašto istoriją. 
Laukiami išeiviai iš Lietuvos, dabar gyvenantys Vokietijoje. Laukiami ir visi mūsų krašto istorijos mylėtojai, bent šiek tiek suprantantys vokiečių kalbą. Laukiami ne tik evangelikai liuteronai, bet ir kitoms krikščioniškoms konfesijoms priklausantieji.
Pamaldos bus tikrai ypatingos, nes iniciatoriai vienai dienai atveža vertingą senovinę Šventos Vakarienės taurę, kuri prieškaryje buvo naudojama Priekulės parapijoje. Komunija yra tas dalykas, kuri mus suvienija ne tik su Kristumi, bet ir kartu su ją iš vienos taurės priimančiu artimuoju.
Pamaldų metu surinktos aukos bus skiriamos Ramučių bažnyčios stogo keitimui. To reikia, kad būtų suremontuota ir ateities kartoms išsaugota ši maža, bet jauki raudonų plytų bažnyčia. Parapija Ramučiuose yra labai maža ir viena to nepajėgs padaryti, o darbų pradžia planuojama jau kitais metais. Kad būtų galima pradėti projekto įgyvendinimą, būtina surinkti dar mažiausiai 15 000 Eurų… Todėl visus pamaldų dalyvius iš anksto kviečiame susipažinti su šiuo projektu ir prisidėti savo dosnia auka prie Ramučių bažnyčios išsaugojimo.
Po pamaldų kviečiame apsilankyti ir Šilutės uostelyje vyksiančiame žuvienės virimo čempionate bei paragauti Pamario krašte gaminamos skanios žuvienės.

 

Skip to content