• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

Mieli parapijiečiai ir mūsų internetinės svetainės lankytojai,

   Dievas mums parodė didelę malonę, kad per Krikštą galime vadintis dangiškojo Tėvo vaikais ir tapome Bažnyčios nariais. Bažnyčia yra ypatinga tikinčiųjų bendruomenė, kurią pats Jėzus Kristus nuolatos saugo savo angelais, stiprina Evangelijos mokymu bei šventina Altoriaus sakramentu. Todėl kiekvieno, bažnyčioje tarnaujančio kunigo pareiga, teisingai tikintiesiems išaiškinti Dievo Žodį, o įtikėjusiems – patarnauti dvasiniais pamokymais ir teisingai teikiamais sakramentais.
   Kadangi pats Kristus pas save kviečia visus vargstančius ir nusidėjėlius, žadėdamas juos atgaivinti ir pasidalinti nuodėmių atleidimu, todėl mokinkimės matydami mūsų bažnyčioje ankščiau nematytą ar „įtartiną“ žmogų, sau ištarti: „gali būti, kad pats Kristus ir Dievo Dvasia atvedė jį (ar ją) pas mus, kad čia jis (ar ji) surastų krikščionišką bendruomenę, o savo sielai – mielus maldos namus“. Būkime kantrūs matydami seną, nelaimingą, nuodėmių prislėgtą ir ligotą žmogų. Padėkime vargstančiam. Savo aukomis prisidėkite prie bažnyčios išlaikymo.

Užtarkite maldose vienas kitą, bet labiausiai melskitės už savo sielų ganytojus, kad Dievas duotų išmintiems ir kiekvienai progai tinkamus žodžius: išpuikusiems – subarti ir sudrausminti, o prislėgtiesiems – nušluostyti ašaras ir suteikti vilties.
Esame giedanti bažnyčia, todėl ir toliau puoselėkime šią tradiciją. Per laiką mūsų giesmynas pasipildys naujomis giesmėmis, tačiau nepamirškime ir to, kad kai kurioms mūsų giesmėms, liturgijai, apeigoms ir maldoms daugiau nei 1500 metų! Tai yra gija, mus rišanti su apaštališka bažnyčia. Giedojimo ir liturginė tradicija yra nenutrūkstanti Naujoji Giesmė Dievo Avinėliui Kristui. Ja Bažnyčia garbina Viešpatį už atpirkimą. Kartu, tai yra ir nenutrūkstanti maldos grandinė, kuria mes kantriai meldžiame išganymo sau ir mūsų artimiesiems. Ir tepadeda mums Dievas!

Nuolankus jūsų tarnas Kristuje,

 

Paskutinės publikacijos: