• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti
[php_everywhere]

 

Neues Kirchendach projekt in Ramučiai

Die evang.-luth. Gemeinde Ramučiai (Ramutten) im Memelland wurde im Jahr 1895 gegründet. Die neue Kirche wurde 1929 erbaut. Nach dem Krieg flüchteten die meisten Einwohner Ostpreußens in den Westen Deutschlands.
Während der Sowjetzeit im Memeland verbliebene Protestanten haben mit groβem Aufwand die Kirche erhalten. Sie wurde nicht verstaatlicht und nicht als Lagerhalle benutzt. Die verbliebene Anzahl an Gemeindemtgliedern in Ramučiai ist gering. Die Gemeinde besteht aus nur etwa 40 Personen. Im regelmäβigen Gottesdienst trifft man nur 10 bis 15 Gläubige.
Das Dach der Kirche ist in sehr schlechtem Zustand. Im Jahr 2016 entschied sich der neu ernannte Pfarrer, zusammen mit den Gemeindegliedern, die bei Veranstaltungen gespendeten Gelder für die Renovierung des Dachs zu verwenden und selbst ohne Bezahlung daran zu arbeiten. Die Gemeinde hat bereits begonnen, Gelder für die Renovierung des Kirchendachs auf einem Bankkonto zu sammeln. Mit Finanzierung des Gustav-Adolf-Werk e.V. (GAW) (Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)) und anderer Organisationen, hoffen wir, daß Ziel zu erreichen.

Kurz über das Projekt:
Das Gesamtprojekt beläuft sich auf 40.000 Euro.
Die Finanzierung von GAW nächstes Jahr 2019 wird: 13.500 Euro. 
Ca. 8.000 Euro fehlen noch von 26.500 Euro.

Spenden Konto:
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ramučiai

  1. Gaigalaičio g. 6, Ramučių k., Gardamo sen., Šilutės r. sav. LT-99419

AB Swedbank
IBAN: LT197300010148773076
SWIFT/BIC: HABALT22

Gesetzliche Codenummer von Ramučiai Kirchengemeinde in Litauen: 192104468

Ramučių bažnyčios istorija ir stogo remonto darbų aprašymas 

Bažnyčios ir parapijos istorija
Ramučių evangelikų liuteronų parapija Klaipėdos krašte buvo įkurta 1895 m., o bažnyčia pastatyta 1929 metais. Nuo pat parapijos susikūrimo, parapija nebuvo didelė, todėl ir raudonų plytų maldos namai buvo pastatyti daug mažesni nei turėjo aplinkinės parapijos.
Sovietiniais laikais, likusių Klaipėdos krašte tikinčiųjų didelių pastangų dėka bažnyčia buvo išsaugota, kad nebūtų nacionalizuota ir paversta į sandėlius. 

Parapijiečių skaičius 
Ramučių parapija yra likusi negausi. Ją sudaro tik apie 40 žmonių. Eilinėse pamaldose renkasi nuo 10 iki 15 tikinčiųjų. Pamaldos bažnyčioje vyksta kartą per mėnesį. Tačiau po kiekvienų pamaldų – parapijiečiai vaišinasi savo keptais pyragais, dalinasi prisiminimais, bendrauja. Visiems jiems Ramučių bažnyčia labai brangi.
2016 metais naujai paskirtas kunigas Remigijus Šemeklis kartu su parapijos nariais nutarė, kad nei kunigas, nei kiti darbuotojai neims jokio atlygio, kol nebus suremontuotas bažnyčios stogas, o visos pamaldų metu ir kitų renginių metu surinktos aukos – bus atidedamos būsimiems bažnyčios stogo remonto darbams.

Diasporos situacija
Dauguma aplinkinių žmonių dabar yra Romos katalikai. Evangelikai yra tapę mažuma. Tačiau santykiai su vietos bendruomene yra geri. Bendruomenė džiaugiasi galėdama šventėse išgirsi ne tik katalikų, bet ir liuteronų kunigo sveikinimus. Yra pasiūlymų iš bendruomenės pusės Ramučių bažnyčia naudotis bendruomenės šventėms, ekumeninėms pamaldoms, koncertams.

Kodėl svarbus projektas?
Kiekvieno pastato svarbiausia dalis yra stogas.
2016 m. apie vietinei bendruomenei nerimą keliančią Ramučių bažnyčios stogo būklę buvo rašyta Lietuvos evangelikų Kelio laikraštyje ir vietinėje Šilutės rajono spaudoje. Ramučių parapija reaguodama jau ėmėsi šių veiksmų:

  • Buvo atidaryta parapijos sąskaita ir pradėtos rinkti lėšos bažnyčios stogo remontui;
  • 2016 metų rudenį keli aktyvūs parapijos nariai pasisamdę bokštelį talkos būdu užtaisė labiausiai pažeistas griūvančio stogo dalis, kad per žiemą kiek galima mažiau patektų kritulių ir drėgmės į bažnyčios vidų.
  • 2017 m. sausio mėnesį parapija gavo leidimą šalinti šalia bažnyčios esančius medžius, kad lapija ir per vasarą besilaikanti drėgmė nebegadintų sienų mūro bei stogo. Pradėti senų medžių šalinimo darbai.
  • Įvyko parapijos narių pasitarimas dėl tolimesnių žingsnių, kurių būtų galima imtis dėl avarinės stogo būklės šalinimo.
  • 2018 m. pradžioje gautos naujos stogo čerpės iš Vokietijos.

Kokį tikslą siekiama pasiekti?
Ramučių parapijos nariai, įvertinę esamą stogo konstrukcijų būklę, nutarė, kad geriausias sprendimas būtų ją pakeisti lengvesne skardine čerpių imitacijos danga. Rengiant bažnyčios stogo remonto projektą tai atrodė esąs pigiausias ir greičiausias būdas pakeisti stogo dangą. Tačiau 2018 metais parapijai pavyko dovanai gauti naujas stogo čerpes iš Vokietijos, todėl projektas turės būti pakoreguotas. Be to, bažnyčios kupolo būklė yra daug blogesnė nei tikėtasi. Reiks iš naujo įvertinti ir kupolo būklę.
Sutvarkyta bažnyčia ir aplinka papuoš Ramučius, taps nauja erdve bendruomenės svarbiausiems renginiams. 

Finasavimas
Visa planuojama darbų sąmata yra apie 40 000 Eurų.
Iš jų 13 500 Eurų kitais (2019 metais) skirs GAW organizacija Vokietijoje.
Parapija įsipareigoja iki to laiko surinkti likusią 26 500 Eurų sumą.
Parapija kreipėsi finansinės paramos iš į vietos savivaldybę, tačiau iš Šilutės rajono savivaldybės pasiekė neigiamas atsakymas, kad savivaldybė negalės prisidėti daliniu finansavimu prie bažnyčios stogo remonto. Todėl parapijai teks pačiai iki 2019 metų vasaros surinkti dar apie 8 000 Eurų. Todėl iš anksto dėkojame visiems, kurie nuspręs paremti Ramučių stogo remonto projektą didesne ar mažesne auka.

Labai tikimės, kad kitų metų rudenį,
švenčiant Ramučių bažnyčios 90 metų pastatymo jubiliejų,
galėsime pakviesti visus šventinėms pamaldoms
jau į atsinaujinusią Ramučių bažnyčią!

 

Ramučių bažnyčia

Pamaldų tvarkaraštis