• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

Šilutės parapijos labdaros organizacija „Sandora“ padedant Vokietijos Schleswig Holstein krašto diakonijai, buvo įkurta 1992 m. liepos 7 dieną. Pagrindinis kuriamos organizacijos tikslas buvo tarpininkauti teikiant dvasinę ir materialią pagalbą Šilutės rajono gyventojams. Pagyvenusiems, sunkiai sergantiems ir neįgaliems parūpinami ramentai, specialios lovos, vežimėliai, teikiama nemokama medicininė pagalba. Daugiavaikėms šeimoms – rūbai, baldai, buitinė technika. Nuo 1997 m. pradėjo veikti labdaros valgykla, kasdien maitinanti apie 40 vaikų. „Sandoros“ rėmėjai yra tiek organizacijos, tiek pavieniai asmenys. Pagrindinis partneris – Schleswig Holstein’o krašto Regensburgo diakoninė tarnyba.

Ši organizacija skyrė lėšas „Sandoros“ darbui vystyti reikalingo pastato statybai. Ženklios paramos buvo sulaukta iš Rotzeburgo ir Rostoko miesto organizacijų, Vokietijos Raudonojo Kryžiaus, Johaniterių ordino. Ši organizacija šalia socialinės veiklos, siekia vystyti ir kultūrinę krikščioniškomis vertybėmis pagrįstą veiklą. Kartu su rostokiečiais jau tradicine tapo Adventinė vakaronė. Kartu su Šilutės ev. liuteronų parapija organizuojama krikščioniška vaikų vasaros stovykla Šilutėje. Teikiama trumpalaikė materialinė parama sugrįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Čia jūs visuomet būsite maloniai priimti ir išklausyti “Sandoros” darbuotojų.

 

Pirmininkė A. Liepienė
Tel. (darbo): 441 75095
Tel. (mob.): +370 687 88643
El. paštas: silutessandora@hotmail.com

 ***

Beneficiary’s  “ŠILUTĖS SANDORA” (Diakonisches Werk)
Beneficiary’s Bank: ŠIAULIŲ BANKAS
SWIFT: CBSBLT26     
Beneficiary’s  Acc. No: LT167180700001700760

Correspondent Account with Deutsche Bank, Frankfurt
Correspondent Bank SWIFT: DEUTDEFF
Beneficiary’s Bank: Šiaulių bankas AB, Šiauliai, Lithuania

***

Valdyba

 • Astrita Liepienė  – valdybos narė, labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ pirmininkė.
 • Kun. Remigijus Šemeklis – valdybos narys.
 • Astra Kleinienė – valdybos narė.

Nariai

 • Vanda Losienė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė, kasininkė.
 • diak. Gediminas Kleinas – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narys.
 • Ingrida Vingienė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė.
 • Svietlana Tubutienė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė, virėja.
 • Danguolė Razantienė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė.
 • Danutė Jokšienė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė.
 • Gražina Kleinaitė – labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ narė.

Kiti darbuotojai

 • Lijana Pranciulienė – buhalterė.