• Skambinti : +370 653 26203
Aukoti

kun. Remigijus Šemeklis gimė 1978 m. sausio 29 dieną Tauragėje. Tais pačiais metais buvo pakrikštytas Tauragės Romos katalikų bažnyčioje. Mokėsi Tauragės I-oje vidurinėje mokykloje, vėliau – Batakių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1996 metais.
1996 metais įstojo į Klaipėdos universiteto HMF Evangeliškosios teologijos katedrą.
1997 m. liepos 27 d. kun. Reincholdas Moras konfirmavo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje.
Konsistorijos sprendimu, 1999 m. rugpjūčio 22 d. vysk. Jonas Kalvanas įvedė diakono tarnystei kun. Reincholdo Moro aptarnaujamoje Vanagų evangelikų liuteronų parapijoje.
2000 metais Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro laipsnį. Apgynė baigiamąjį darbą “Sąvoka ‘kūnas’ pagal apaštalą Paulių“.
Vyskupo J. Kalvano siuntimu, 2000-2002 metais studijavo Fort Wayne’o mieste Indianos valstijoje (JAV) įsikūrusioje liuteroniškoje (LCMS) Konkordijos teologijos seminarijoje. Įgijo Humanitarinių mokslų magistro laipsnį (angl. Master of Arts). Apgynė baigiamąjį darbą: “The Atonement: Christ as a Priest and a Sacrifice “.
2002 m. rugpjūčio 31 d. buvo ordinuotas kunigo tarnystei Šilutės evangelikų liuteronų parapijoje. Tų pačių metų rudenį, vyskupo J. Kalvano buvo įvestas kunigo klebono pareigoms Šilutės ir Vanagų parapijose.
Nuo 2002 metų pradėjo Evangeliškosios teologijos katedroje dirbti asistentu. Dėstomi dalykai: Biblinė hebrajų kalba ir Senojo Testamento teologija. Nuo 2002 metų dirba tikybos mokytoju Agluonėnų pagrindinėje mokykloje.
2005 ir 2011 metais Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodų metu buvo išrinktas Konsistorijos nariu.
2006 metų rudenį Klaipėdos universitete HMF Istorijos katedroje pradėjo Baltijos šalių istorijos magistro studijas, kurias baigė 2009 metais. Apgynė baigiamąjį darbą: “Klaipėdos krašto lietuvininkų pietizmas“.
Šiuo metu yra Šilutės, Vanagų, Pagėgių ir Rukų parapijų klebonas. LEBMS valdybos narys. Labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ valdybos narys. 
Šeimyninė padėtis: Vedęs. Žmona Irena – vargonininkė, LEBMS pučiamųjų orkestrų koordinatorė. Augina dukteris Liuciją, Joaną ir Eliją.