Publikacijos

Kun. Remigijus Šemeklis. Imanuelis Kantas, arba filosofas iš Karaliaučiaus, sudrebinęs krikščioniško religingumo pamatus.
Konferencija Klaipėdos I. Kanto bibliotekoje, 2022 m. 
Klausyti nuo 1:35:00

Kun. Remigijus Šemeklis. Nėra žemėje didenės paguodos už Krikštą.
Pranešimas skaitytas Kėdainiuose vykusioje konferencijoje  „Evangeliškai suvokiami sakramentai”, 2017 m. sausio 28 d.

Kun. Remigijus Šemeklis. Fariziejiškasis Paulius.
Pranešimas skaitytas Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje ekumeninėje konferencijoje, skirtoje Pauliaus metams paminėti. 2009 sausio 24 d.

Kun. Remigijus Šemeklis. Dievo Žodį studijuokime su malda ir dienoraščiu.
Gyvieji šaltiniai, 2022 Nr. 1 (97)

Kun. Remigijus Šemeklis. Dievo paveikslai Pradžios knygoje.
Žmogus gyvas ne vien duona. Bibliotheca Sancti Josephi I, 2008.

Kun. Remigijus Šemeklis. Klaipėdos krašto evangelikų bažnytinių organizacijų vaidmuo ugdant lietuvininkų tautinę savimonę.
Res Humanitariae I, 2007.

Kun. Remigijus Šemeklis. Šilutės rajono ir Pagėgių krašto evangelikų liuteronų bažnyčių ir kitų statinių būklė, problemos ir ateitis.
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas, 2006.

Martinas Chemnicas. Enchiridionas: Tarnystė, Žodis ir Sakramentai. Vertė kun. Remigijus Šemeklis.
Titulinis, pratarmė ir įvadai.
Liuteronų paveldo fondas, 2019. 

Konfirmantų knyga. Red. kun. Remigijus Šemeklis, 2017.
Mokomoji medžiaga pasiruošti konfirmacijai.

Skip to content