Kunigas Remigijus Šemeklis paminėjo 45 metų sukaktį

Neseniai Šilutėje minėjęs savo tarnystės parapijoje 20 metų jubiliejų, kunigas Remigijus Šemeklis šį sekmadienį šventė gražų 45 metų gimtadienį.

Šilutės, Vanagų ir Ramučių parapijų kunigą atvyko pasveikinti Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Meras kunigui  savivaldybės vardu įteikė gėlių puokštę, pasakė jautrius sveikinimo žodžius ir padovanojo rankų darbo laikrodį, kad jis ant sienos rodytų Dievo duotą brangų laiką. Savo kalboje meras pasidžiaugė gražiu benradarbiavimu su parapijos kunigu ir bendruomene. 

Gerų žodžių kunigui negailėjo ir Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė Jūratė Pancerova, „Šilutės Sandoros“ pirmininkė Atrita Liepienė, vargonininkas ir chorvedys Valteris Matulis, parapijos nariai. 

Sveikinimus kunigui atsiuntė ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis (Vilnius), katalikų vyskupas Darius Trijonis (Vilnius), Lipės krašto bažnyčios Vokietijoje superintendentas Andreas Lange, Šilutės katalikų šv. Kryžiaus parapijos dekanas kun. Remigijus Saunorius, Švedijos bažnyčios kunigas Karl-Erik Tysk ir daugelis kitų bičiulių. 

Kunigas savo jubiliejų minėjo kartu su parapija pamaldomis, o ypatingo gimtadienio pamokslo žodžiams pasirinko tai dienai skirtos evangelijos žodžius iš Kristaus Kalno pamokslo (Mt 5,1-12), mokydamas parapijiečius, kad kiekvienas žmogus yra kaip indas, kurį reikia pripildyti. Apgailestaudamas, kad šis indas daug lengviau prisipildo įvairiais žalingais dalykais, blogais įpročiais, ydomis; ir linkėdamas, kad su Viešpaties pagalba pavyktų sėkmingai jį ištuštinti ir vėl naujai pripildyti šventesniais dalykais. Kunigas priminė Kristaus palaiminimo žodžius ir dalykus, kurie ypatingai brangūs Viešpačiui jo žmonėse, kuriuos Jis taip karštai pamilo. 

Po pamaldų liuteronų dvasininkas dėkojo merui Vytautui Laurinaičiui už parodytą išskirtinį dėmesį ir pakvietė apžiūrėti parapijos raštinę, retų senovinių knygų kolekciją bei pabendrauti valandėlę su aktyviausiais parapijiečiais prie kavos puodelio. 

Info: Šilutės parapija

Nuotrauka: Irmos Reikertienės

Skip to content