Vanagų parapija

VANAGŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJA
Parapijos registracijos kodas:191376337

Simonaitytės g. 44, Vanagų kaimas, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. LT-96254

Parapijos klebonas kun. Remigijus Šemeklis
Tel.: +370 653 26203
El. paštas: vanagu.liuteronu.parapija@gmail.com

Parapijos pirmininkas Manfrydas Sprogys
Tel.: +370 612 87051
El. paštas: msprogys@gmail.com

Vanagų parapijos banko sąskaita:
S/n: AB bankas “Swedbank” LT207300010002530038
SWIFT/BIC kodas: HABALT22

Jaunimo stovykla vanaguose, 2022. 

Filmas, „Simonaitytės būties ženklai Vanaguose”. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2022.

Ievos Simonaitytės aprašytoji Vanagų bažnyčia ir sovietmečio pavojus išgyvenę tikintieji Saugose.
LRT Kelias, 2021 04 18.

Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčia.
Wikipedia.

Vanagų parapija. A. Juška.
Mažosios Lietuvos enciklopedija.

Vanagų bažnyčios vargonai.

Kisiniuose pagerbtas Johanas Ferdinandas Kelkis.
Lietuvos evangelikų Kelias, 2012 Nr. 10-11 (339-340)

Vanagų parapijos pirmininkui – I. Simonaitytės premija. 
Lietuvos evangelikų Kelias, 2012 Nr. 1-2 (330-331)

Vanaguose – parapijos namų restauracijos pabaigtuvės.
Lietuvos evangelikų Kelias, 2010 Nr. 1 (315)

In memoriam: kun. Ernst Roga (1929-2010).
Bažnyčia atsisveikino su kunigu Ernstu Roga.
Lietuvos evangelikų Kelias, 2010 m. spalis Nr. 1 (315)

In Memoriam. Jurgis Sprogys (1935 – 2012).
Lietuvos evangelikų Kelias, 2012 Nr. 9 (338)

Tradicinės liuteroniškos pamaldos su komunija. 
Pamaldas laiko kun. Remigijus Šemeklis, vargoninkė Irena Šemeklienė.
Vanagai, 2022 kovas.

Skip to content